Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyotis hedyotidea (DC.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: An điền; Bòi ngòi lớn, Cỏ lưỡi đòng, Ngưu bạch đằng
Tên khác: Spermacoce hedyotidea DC., Oldenlandia hedyotidea (DC.) Hand.-Mazz., Hedyotis macrostemon Hook. & Arn., Oldenlandia macrostemon (Hook. & Arn.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Hedyotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024