Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyotis diffusa Willd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: An điền bò; An điền lan, Bòi ngòi bò, Lưỡi rắn trắng, Bạch hoa xà thiệt thảo
Tên khác: Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb., Hedyotis herbacea sensu Lour.,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Hedyotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024