Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cóc mẳn; Lưỡi rắn, Bòi ngòi ngù, Vỏ chu
Tên khác: Oldenlandia corymbosa L., O. herbacea DC., O. alsinifolia G. Don, Hedyotis ramosa Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Hedyotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023