Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyosmum orientale Merr. &Chun, 1940 (CCVN, 1:357)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mật hương; Mật hương đông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cỏ, cao tới 2-2,5 m, có các lóng dài 5-7 cm. Lá đơn mọc đối, hình mũi mác, dài 9-23 cm, rộng 2-4 cm, chóp lá nhọn, gốc từ từ hẹp hay hình nêm, mép có răng cưa, phía đầu của răng có tuyến, gân bên 18-22 đôi; cuống lá dài 0,5-2 cm, gốc của hai cuống lá dính liền thành hai bẹ, hình chuông dài 1 cm, mỏng. Hoa đơn tính, khác gốc. Cụm hoa đực là những bông gồm 3-5 bông tập trung ở đỉnh cành; mỗi hoa đực mang một nhị. Cụm hoa cái hình đầu hay chuỳ, ở đỉnh cành hay nách lá. ống đài ở hoa cái có 3 răng hàn liền với bầu, tồn tại ở quả. Vòi ngắn hay không có. Quả hình cầu hay hình trứng, cao 4 mm.

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa và quả tháng 10-11. Cây mọc rải rác ở rừng, nơi ẩm, các bãi hoang, thung lũng, ở độ cao từ 200-500 m.

Phân bố:

- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông, Mang Cành).

- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông) và một số nước Đông Nam Á.

Giá trị: Nguồn gen hiếm và độc đáo. Loài duy nhất của chi Hedyosmum gặp ở vùng nhiệt đới châu Á.

Tình trạng: Loài hiếm, vùng phân bố hẹp, ở Việt Nam mới gặp ở một điểm (Kon Tum). Rừng thường bị tác động của con người và biến đổi của môi trường sinh thái nên loài có nguy cơ rễ bị tuyệt chủng.

Phân hạng: CR B1+2e.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "hiếm" (R). Khoanh khu bảo vệ trong hệ sinh thái tự nhiên. Nên tìm nguồn giống đưa về trồng ở vườn thực vật.

Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 356; DLTV: 72; FRPS, 20 (1): 8; ICS, 1: 350; SĐVN(2007): 159.

ẢNH

Hedyosmum orientale - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hedyosmum orientale - SDVN.jpg

 

Hedyosmum orientale - VAT (3).JPG at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Hedyosmum orientale - VAT (3).JPG

 

Hedyosmum orientale - VAT (4).JPG at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Hedyosmum orientale - VAT (4).JPG

 

Hedyosmum orientale - VAT (5).JPG at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Hedyosmum orientale - VAT (5).JPG

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Chloranthaceae
Chi: Hedyosmum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024