Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Habenaria commelinifolia (Roxb.) Wall. ex Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hà biện lá trai; Lan cò lài; Hà biện lá thài lài
Tên khác: Orchis commelinaefolia Roxb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Habenaria commelinifolia - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Habenaria commelinifolia - CXCANH.jpg

 

Habenaria commelinifolia 2- CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Habenaria commelinifolia 2- CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Habenaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024