Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz, 1871 (CCVN, 1:722)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mướp đất; Cứt quạ lá nguyên; Dưa dại; Quạ hoan
Tên khác: Cucumis integrifolius Roxb. 1832. - Gymnopetalum weberi (Naud.) Cogn. 1881. - G. monoicum Gagnep. 1918;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Gymnopetalum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023