Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz, 1871 (CCVN, 1:722)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cứt quạ; Quạ quạ; Khổ qua rừng; Bìm bìm nhỏ lá
Tên khác: Bryonia cochinchinensis Lour. 1790 . - Evonymus chinensis Lour. 1790 . - Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. 1919. - Gymnopetalum cochinchinense var. incisa Gagnep. 1921 (CCVN, 1:722);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Gymnopetalum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024