Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gymnema reticulatum (Moon) Alston
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lõa ti mạng; Dây thìa canh gân mạng
Tên khác: Hoya reticulata Moon; Marsdenia syringaefolia Decne.; Gymnema syringaefolia Decne. ex Cost.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Asclepiadaceae
Chi: Gymnema

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024