Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Gordonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác: Polyspora

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae

CÁC LOÀI
Gordonia axillaris
Gordonia balansae
Gordonia bidoupensis
Gordonia gigantiflora
Gordonia intricata
Gordonia tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023