HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
SPECIES

Scientific name: Goniothalamus banii B.H. Quang, R.K. Choudhary & V.T. Chinh
English name:
Vietnamese name: Giác đế bân
Other name:

DESCRIPTION

Đây là một loài cây bụi nhỏ, cao đến 4 m, thân có 3-4 cạnh dọc thân, không phân cành, tất cả các bộ phận đều có mùi thơm.

Lá đơn, mọc cách, thuôn dài, 30-50 (80) cm, rộng 5-12 (20) cm, nhẵn cả hai mặt, có mũi dài 1-2 cm, đáy tròn, gân bên 22-30 (35) cặp, lõm mặt trên, nổi rõ ở mặt dưới, cuống lá dài 1-2 cm, không lông.

Cụm hoa xim ở nách lá già, hoặc ở những nách đã rụng, mang 1-3 hoa, rất thơm, cuống 2-6 mm; lá bắc 3 cái, hình trứng rộng, 3-5x1-2 mm. 3 lá đài trong, màu xanh, hình tam giác, 15x8 mm, lông rải rác ở hai mặt, 3 cánh hoa ngoài, hình mác , màu vàng hoặc đỏ mặt trong, mặt ngoài màu xanh, 30-50 x 5-6 mm, có lông thư hai mặt. 3 cánh hoa bên trong, hình trứng đến hình tam giác, 10-20(30)x4-5mm, màu hồng, có lông rải rác.

Nhị hoa 80-85 cái, hình chữ nhật hoặc trụ, cao 3mm, bao phấn có những ô nhỏ, có cơ để mở, đỉnh tròn. Bộ nhụy với lá noãn rời, có lông mềm, mỗi lá noãn chứa 1-2 noãn, noán hình bầu dục hay hình chữ nhật.


Tên loài thực vật này được đặt theo tên của cố GS.TSKH Nguyễn Tiến Bân.

Được phát hiện dưới tán rừng thường xanh phục hồi mưa mùa nhiệt đới ở đất thấp thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Thanh Hoá

PHOTOS

Goniothalamus banii - 3 - T.N.Bon.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 1. Goniothalamus banii - 3 - T.N.Bon.jpg

 

Goniothalamus banii - 4 - T.N.Bon.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 2. Goniothalamus banii - 4 - T.N.Bon.jpg

 

Goniothalamus banii - 5 - T.N.Bon.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 3. Goniothalamus banii - 5 - T.N.Bon.jpg

 

Goniothalamus banii -1 T.N.Bon.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 4. Goniothalamus banii -1 T.N.Bon.jpg

 

Goniothalamus banii -P.V.The.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 5. Goniothalamus banii -P.V.The.jpg

 

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Magnoliales
Familia: Annonaceae
Genus: Goniothalamus

PARAMETERS

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024