Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gnetum macrostachyanum Hook.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây gắm; Se klôt (dân tộc ít người ở Đồng Nai)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Gnetophyta
Lớp: Gnetopsida
Bộ: Gnetales
Họ: Gnetaceae
Chi: Gnetum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024