Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Gnetaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây gắm, Rau bép
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Gnetaceae Lindl. 1835

Dây leo thường xanh, thân thường chia lóng và phình to ở các đốt. Lá đơn mọc đối, không có lá kèm, mép lá nguyên, gân lá lông chim.

Nón đơn tính khác gốc, có cấu tạo hoa nguyên thủy. Từng đôi lá bắc đính liền thành vòng trên hoa tự. Hoa tự đực hình bông đơn hoặc phân nhánh, nách vòng lá bắc mang 2-4 vòng hoa. Hoa đực có bao hoa hình ống, chỉ nhị hợp, bao phấn 2 ô nứt ngang.

Hoa tự cái hình bông đơn, nách vòng lá bắc mang 3-8 hoa. Hoa cái gồm 1 lá noãn mang 1 noãn thẳng đứng, noãn phát triển thành hạt có 3 lớp vỏ giống như một quả hạch. Phôi có 2 lá mầm.

Việt Nam chỉ có 1 chi, 7 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Gnetophyta
Lớp: Gnetopsida
Bộ: Gnetales

CÁC CHI
Gnetum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024