Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gnaphalium affine D. Don
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau khúc tẻ; Rau khúc vàng; hoàng nhung gần
Tên khác: Gnaphalium multiceps DC.; G. luteoalbum L. var. multiceps (DC.) Hook.f.; Pseudognaphalium luteoalbum ssp. Affine (D.Don) Hilliard & Burtt;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Gnaphalium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024