Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Glochidion glomerulatum (Miq.) Boerl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sóc chụm; Bọt ếch lùn
Tên khác: Agyneia glomerata Miq.; Phyllanthus glomerata (Miq.) Muell.-Arg.; P. nanogynus Muell.-Arg.; Glochidion nanogynum (Muell.-Arg.) Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Glochidion

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023