Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ginkgonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch quả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGBạch quả - Ginkgonia biloba

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Ginkgophyta
Lớp: Gingkopsida
Bộ: Ginkgoales
Họ: Ginkgoaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024