Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gentiana cephalantha Franch. ex Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long đởm đỉnh hoa
Tên khác: Gentianodes cephalantha (Franch. ex Hemsl.) A. & D. Loeve;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Gentianaceae
Chi: Gentiana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023