Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gelsemium elegans (Gardn. & Champ.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Lá ngón; Ngón vàng; Đoạn trường thảo; Thuốc đứt ruột; Thuốc rút ruột; Pa ngai
Tên khác: Medica elegans Gardn.& Champ.; Leotopteris sumatrana Blume; Gelsemium sumatranum (Blume) Boerl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Loganiaceae
Chi: Gelsemium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024