Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Garcinia oligantha
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bứa ít hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Garcinia oligantha 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Garcinia oligantha 1- SHOANG.jpg

 

Garcinia oligantha 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Garcinia oligantha 2- SHOANG.jpg

 

Garcinia oligantha 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Garcinia oligantha 3- SHOANG.jpg

 

Garcinia oligantha 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Garcinia oligantha 4- SHOANG.jpg

 

Garcinia oligantha 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Garcinia oligantha 5- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Garcinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023