Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gaertnera junghuhniana Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gạt bao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Gạt bao là loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) và được ghi nhận ở độ cao 900 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Acta Phytotax. Geobot., tập 67, số 2, trang 127–130, tháng 7/2016.

ẢNH

Gaertnera junghuhniana - 1.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Gaertnera junghuhniana - 1.D.V.Son.jpg

 

Gaertnera junghuhniana - 2.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Gaertnera junghuhniana - 2.D.V.Son.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Gaertnera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024