Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flickingeria stenoglossa (Gagnep.) Seidenf.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan phích lưỡi hẹp
Tên khác: Dendrobium stenoglossum Gagnep., non Guillaum., Desmotrichum stenoglossum (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang, Ephemerantha stenoglossa (Gagnep.) Hunt & Summ.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Flickingeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023