Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flickingeria fimbriata (Blume) Hawkes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan sóc sách; Lan phích tua viền; Thạch hộc vàng
Tên khác: Desmotrichum fimbriatum Blume, Ephemerantha fimbriata (Blume) Hunt & Summ., Dendrobium plicatile Lindl., Desmotrichum plicatile (Lindl.) Phamh., Dendrobium kunstleri (Hook. f.) Hunt. & Summ., Dendrobium macraei auct., non Lindl., Desmotrichum grandiflorum auct. (Gagnep.), non Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Flickingeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024