Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flickingeria angustifolia (Blume) Hawkes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan phích lá hẹp; Thạch hộc nam
Tên khác: Desmotrichum angustifolium Blume, Ephemerantha angustifolia (Blume) Hunt & Summ., Desmotrichum poilanei Gagnep., Ephemerantha poilanei (Gagnep.) Hunt & Summ., Flickingeria poilanei (Gagnep.) Hawkes, Desmotrichum forcipatum Gagnep., Desmotrichum annamensis Hawkes, Flickingeria annamensis (Hawkes) Hawkes, Ephemerantha annamensis (Hawkes) Hunt & Semm., Dendrobium stenoglossum auct. (Guillaum.), non Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Flickingeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023