Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flemingia strobilifera (L.) Ait.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tóp mỡ bông tròn; Đuôi chồn; tóp mỡ có chồi; đâu ma hoa nón
Tên khác: Hedysarum strobiliferum L.; Moghania strobilifera (L.) Jaume ex Kuntze; Flemingia strobilifera (L.) Ait.f. var. bracteata Baker;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Flemingia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024