Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flemingia macrophylla (Willd.) Prain
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tóp mỡ lá to; Hàm xì; niễng cái; đậu ma
Tên khác: Crotalaria macrophylla Willd.; Moghania macrophylla (Willd.) Kuntze; Flemingia congesta Roxb. ex Ait.f. var. latifolia (Benth.) Baker; F. congesta Roxb. ex Ait.f. var. semi-alata Baker; Ervum hirsutum Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Flemingia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023