Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Flagellariaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mây nước
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Flagellariaceae Dumort. 1829

Họ Mây nước  là một họ nhỏ trong thực vật có hoa. Họ này ít được các nhà phân loại học công nhận.Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và gán nó vào bộ Poales trong nhánh Thài lài (commelinids) của nhóm thực vật một lá mầm (monocots). Họ này chỉ chứa 1 chi duy nhất, với 4 loài, được tìm thấy trong các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của Cựu thế giới và Australia.

Cây cỏ thẳng đứng hay leo, thân cao mọc ven suối. Lá mọc cách không cuống có bẹ ôm thân đỉnh lá kéo dài thành tua cuốn.

Cụm hoa tận cùng trên tán dài. Hoa mẫu 3, bầu trên, 3 ô, 1 vòi 3 đầu nhụy

Thế giới có 2 chi, 8 loài, phân bố ở Cổ thế giới

Việt Nam có 1 loài Mây nước - Flagellaria indica

Phân loại: Họ này có thể có 1 chi, một số tác giả khác cho nó có 3 chi. Nó có quan hệ với Commelinaceae và Mayocaceae.

Giá trị kinh tế: Làm thuốc.

Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt họ này trong bộ Restionales.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales

CÁC CHI
Flagellaria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024