Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flagellaria indica L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mây nước; Mây vọt
Tên khác: Flagellaria minor Blume; F. indica var. minor (Blume) Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Flagellaria indica - NHNAM.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Flagellaria indica - NHNAM.jpg

 

Flagellaria indica 2- NHNAM.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Flagellaria indica 2- NHNAM.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Flagellariaceae
Chi: Flagellaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023