Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Flacourtiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mùng quân (Hồng quân)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Flacourtiaceae DC. 1824

Cây gỗ đôi khi có gai ở gốc và cành. Lá đơn, mép nguyên hay có răng, mọc cách.

Cụm hoa xim, cuống hoa có đốt. Hoa đều, số thành phần không cố định, nhị nhiều; bầu trên 1 ô thường có 1 vòi nhụy dài nhọn tồn tại ở đỉnh hay dạng ngôi sao, mang nhiều noãn đính bên.

Quả nhỏ hoặc rất to, nhiều hạt có áo hạt

Thế giới có 80 chi, 1250 loài, phân bố ở Nhiệt đới, ít khi ở cận nhiệt đới.

Việt Nam có 11 chi, 50 loài.

Phân loại: Họ có 12 tông. Nó ở giữa Dilleniaceae và Tiliaceae, là họ nguyên thuỷ nhất trong Violales.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, gỗ và dầu béo.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024