Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mùng quân trắng; Bù quân; hồng quân; mùng quân rừng; bồ quân
Tên khác: Stigmarota jangomas Lour.; Flacourtia cataphracta Roxb. ex Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Flacourtia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024