Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Firmiana simplex (L.) W. Wight
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tơ đồng; Ngô đồng; Trôm đơn; Bo rừng; Bo xanh
Tên khác: Hibiscus simplex L., Sterculia platanifolia L. f, Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili, Schott & Endl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae
Chi: Firmiana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024