Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis falcata (Vahl) kunth, 1837 (CCVN, 3: 643: PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn lưỡi liềm; Mao thư cong
Tên khác: Scirpus falcatus Vahl, 1806. - Fimbristylis junciformis Kunth, 1837 (FGI, 7: 119). - Fimbristylis abbreviata Boeck, 1858 (FGI, 7: 120);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024