Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fernandoa collignonii (Dop) Steen.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đinh; Đinh vàng; đinh collignon
Tên khác: Spathodeopsis collignonii Dop;

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ lớn, cao 20-25 m, đường kính thân tới 1 m. Lá mọc đối, kép lông chim một lần, lẻ, thường mang 7-9 lá chét, nơi đính của lá chét vào cuống chung gần như là phân đốt. Lá chét hình bầu dục-thuôn hay hình trứng-bầu dục, dài 10-17 cm, rộng 4-6,5 cm, chóp lá nhọn, gốc lá thuôn hay tù, hai mặt nhẵn nhưng mặt dưới rải rác có một vài tuyến nhỏ; cuống lá chét rất ngắn 1 mm. Cụm hoa hình chùm thưa ở đỉnh cành cao 10-20 cm, nhẵn, không có lá bắc. Hoa có cuống dài 2-4 cm. Đài hình trụ cao 2-3 cm, có 2-3 thuỳ ngắn, có các tuyến ở phía ngoài; giai đoạn quả đài sớm rụng. Tràng màu trắng ngà hay vàng nhạt, cao 4-5 cm, miệng loe rộng, 5 thuỳ. Nhị 4, thụt trong ống tràng, chỉ nhị nhẵn. Bầu nhẵn. Quả hình trụ, dài 30-50 cm có các sườn (cánh) dọc quả giúm. Hạt có cánh mỏng dài 4-6 cm, rộng 1-1,8 cm.

Sinh học và Sinh thái: Mùa hoa tháng 6-7, quả tháng 8-9. Mọc trong rừng ẩm, rừng nửa rụng lá, ở độ cao tới 400-500 m.

Phân bố:

- Trong nước: Vĩnh Phúc, Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ).

- Thế giới: Thái Lan, Lào.

Giá trị: Cây cho gỗ quí, không bị mối mọt, được dùng trong xây dựng, đóng tàu thuyền.

Tình trạng: Loài có khu phân bố hẹp, ở Việt Nam chỉ mới gặp ở miền Bắc tại tỉnh Hoà Bình. Gỗ tốt, thường bị khai thác nhiều nên trở thành khan hiếm và cạn kiệt.

Phân hạng: EN B1+2e.

Biện pháp bảo vệ: Tìm nguồn hạt giống để trồng, khoanh khu rừng ở Hoà Bình (Chợ Bờ) để bảo vệ nguồn gen hiếm.

Tài liệu dẫn: BLUM, 23: 136; CCVN, 3: 105; FCLV, 22: 42; FGI, 4: 593; TCSH, 16 (4, CĐ): 17, SĐVN(2007):136


ẢNH

Fernandoa collignonii - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Fernandoa collignonii - SDVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Fernandoa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024