Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đinh lá tuyến; Ngọt nai
Tên khác: Bignonia adenophylla Wall. ex G. Don; Haplophragma adenophyllum (Wall. ex G. Don) Dop;

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ nhỡ, cao 15-20 m, cành non có lông dày màu vàng sét. Lá mọc đối, kép lông chim một lần, lẻ, dài 20-50 cm, thường mang 5-9 lá chét. Lá chét hình bầu dục hay bầu dục rộng, dài 12-20 cm, rộng 7-12 cm, mép nguyên, mặt dưới có lông màu vàng sét, có một vài tuyến lõm. Cụm hoa hình chùm thưa ở đỉnh cành dài 15-25 cm, rộng 25-30 cm, có lông dày. Hoa màu vàng, cao 6-7 cm. Đài hình chuông cao 2-4 cm, có lông ở phía ngoài, 5 thuỳ gần bằng nhau. Tràng hình phễu, thót ở dưới, loe rộng ở phía trên, 5 thuỳ. Nhị 4, không thò ra khỏi tràng. Quả nang hình trụ vănn, dài 30-70 cm, đường kính 1,5-2,5 cm, có 5 sống dọc. Hạt dài 2-3 cm, rộng 0,7-1,2 cm, cánh mỏng.

Sinh học và Sinh thái: Mùa ra hoa tháng 5-8, mùa quả chín tháng 4-11 năm sau. Tái sinh bằng hạt.

Phân bố:

- Trong nước: Quảng Trị (Hướng Hoá: Lao Bảo), Ninh Thuận (Ninh Phước: Cà Ná), An Giang (Châu Đốc).

- Thế giới: Ấn Độ, Bănglađét, Mianma, Thái Lan, Lào.

Giá trị: Cây cho gỗ tốt, không bị mối mọt, dùng trong xây dựng và đóng các đồ dùng gia đình. Vỏ làm thuốc.

Tình trạng: Mặc dù loài có khu phân bố tương đối rộng nhưng bị chia cắt. Là đối tượng bị khai thác lấy gỗ nên các cá thể trưởng thành bị suy giảm.

Phân hạng: VU B1+2a.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "biết không chính xác" (K). Đề nghị bảo vệ loài trong tự nhiên, không tiếp tục chặt phá khai thác. Tìm nguồn giống đưa trồng và bảo vệ ở Vườn quốc gia Núi Chúa ở Ninh Thuận.

Tài liệu dẫn: BLUM, 23: 135; CCVN, 3: 104; FCLV, 22: 39; FGI, 4: 451; FM, 1,8: 157; FPNM, 60: 857; SĐVN(2007): 135; TCSH, 16 (4, CĐ): 17.

ẢNH

Fernandoa adenophylla - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Fernandoa adenophylla - SDVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Fernandoa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024