Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eurya distichophylla Hemsl. var. henryi (Hemsl.) Kobuski. forma asymmetrica H. T. Chang
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Linh song đính; Linh henry; Linh lá lệch
Tên khác: E. henryi Hems';

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Eurya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024