Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eurya cerasifolia (D. Don) Kobuski
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Linh lá sơ ri; Súm lá anh đào; Rẹt đực
Tên khác: Diospiros cerasifolia D. Don, Eurya acuminata DC. var. wallichiana Steud. in Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Eurya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024