Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eurya acuminata DC var. euprista Korth
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Súm nhọn; Chơn trà nhọn; Súm lá nhọn; Chơn trà nhạn
Tên khác: Eurya euprista Korth;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Eurya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024