Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Euphorbiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thầu dầu (Đại kích, Ba mảnh vỏ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Euphorbiaceae Juss. 1789

Thân rất đa dạng: gỗ, bụi, cỏ, leo... Lá thường có tuyến lá ở gốc, mép lá hay ở mặt dưới, đôi khi vắng.

Cụm hoa đa dạng với nhiều hoa bé, đơn tính, luôn luôn 3 đầu nhụy hay bội số của 3 ít khi 2.

Quả thường 3 thuỳ hay bội số của 3 nhưng đa số khi khô các mảnh tách khỏi trụ giữa để lại cuống quả và trụ giữa rất đặc trưng

Thế giới có 300 / 5000

Phân bố ở Hầu hết ở nhiệt đới, trừ một số cây thảo ở ôn đới.

Phân loại: Chia làm 4 phân họ: Phyllanthoideae, Oldenfieldioideae, Acalyphoideae, Crotonoideae và Euphorbioideae.

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ, làm cảnh (Tai tượng - Acalypha, Trạng nguyên -Euphorbia pulcherrima), bóng mát (Nhội - Bischofia javanica), làm thuốc (Phyllanthus spp.), ăn quả hay ăn bột (Dâu da đất - Baccaurea, Sắn - Manihot esculenta), lấy dầu hay lấy nhựa (Trẩu - Vernicina, Lai -  Aleurites).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024