Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Euphorbia heterophylla L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ mủ; Trạng nguyên tuyến tròn; trạng nguyên bò; trạng nguyên lá khác; cỏ sữa khác lá; đại kích dị diệp
Tên khác: Poinsettia heterophylla (L.) Klotzsch & Garcke; Euphorbia prunifolia Jacq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Euphorbia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024