Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Euphorbia edulis Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xương rồng ngọc lân; Xương rồng ta; xương rồng lá; xương rồng rào; xương rồng năm cạnh; giang lâm
Tên khác: Euphorbia ligularia Roxb.; E. neriifolia auct., non L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Euphorbia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024