Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Euphorbia cyathophora Murr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trạng nguyên ghi ta; Tiểu trạng
Tên khác: Euphorbia heterophylla sensu A.R. Smith; Poinsettia cyathophora (Murr.) Klotzsch. & Garcke; Euphorbia heterophylla L. var. cyathophora (Murr.) Griseb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Euphorbia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024