Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Luân lan lộng lẫy; Luân lan môi vàng; Luân lan củ tròn; Luân lan trần
Tên khác: Wolfia spectabilis Dennst., Eulophia nuda Lindl., Eulophia squalida Lindl., Cyrtopera godefroyi Reichb. f., Eulophia burkei Rolfe ex Downie, Semiphajus chevalieria Gagnep., Geodorum pierrei Gagnep., Cyrtopera regnieri Reichb. f., Eulophia regnieri (Reichb. f.) Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Eulophia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024