Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Eulalia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Eulalia fimbriata
Eulalia fulva
Eulalia leschenaultiana
Eulalia monostachya
Eulalia phaeothrix
Eulalia quadrinervis
Eulalia speciosa
Eulalia trispicata
Eulalia velutina

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024