Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Eucommiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đỗ trọng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Eucommiaceae Engl. 1909

Cây gỗ có lá đơn mọc cách, không có lá kèm. Đặc trưng bởi vỏ có chất cao su.

Hoa trần, đơn tính khác gốc. Hoa đực có 4(5)-12 nhị, hoa cái có bộ nhụy đơn số giả, bầu 1 ô, ở đỉnh chẻ thành 2 vòi cong ra ngoài và mặt núm ở phía trong (phí trên). Quả dẹt, có cánh và lớn ở đỉnh

Họ đơn loài, phân bố ở Trung tâm và miền Đông của Trung Hoa.

Ở Việt Nam, loài này nhập trồng làm thuốc.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Garryales

CÁC CHI
Eucommia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024