Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Etlingera yunnanensis (T. L. Wu & S. J. Chen) R. M
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ét linh vân nam
Tên khác: Achasma yunnanense T.L.Wu & S.J.Chen;

MÔ TẢ CHUNG

Mô tả: Các thân giả mọc thành cụm, cao 2¬3 m. Lưỡi lá nguyên, hình trứng, dài 1-1,5 cm; cuống lá dài 5 mm; phiến lá nhẵn, hình lưỡi mác, kích thước 50-70 cm X 7-15 cm. Cụm hoa rất ngắn phát sinh từ thân rễ, nằm ngay sát mặt đất; cuống cụm hoa dài khoảng 4-5 cm, nằm dưới mặt đất, bao phủ bởi các lá bẹ dạng vảy, màu trắng-đỏ, hình trứng, kích thước 1.2-1.7 x2cm; đế cụm hoa dạng hình trứng hay hình elip, khoảng 4-5 cm X 3 cm, mang nhiều hoa màu đỏ xếp theo vòng tròn đồng tâm, 4-6 hoa nở cùng lúc. Lá bắc màu đỏ, hình trứng, kích thước 2.3-3.1 X 2-3 cm; lá bắc con hình ống, kích thước khoảng 2,7 cm x S mm. Đài hoa kích thước 3,5-4 cm, đầu xẻ 3 thùy dạng răng. Ồng tràng ngắn hơn đài hoa. Cánh môi hình trứng ngược, đỏ tía ở trung tâm, mép vàng tươi và hơi lượn sóng, phần tự do kích thước 2,5-3 cm, đầu chẻ hai. Chỉ nhị (phần rời ra ở trên) dài khoảng 5 mm, rộng khoảng 2-3 mm; bao phấn dài 6-8 mm. Bầu noãn cỡ 5 X 2-3 mm, có lông mịn. Quả nang, hình cù, 3- 5 cạnh không rõ, cỡ 3x1.5-2 cm, đỏ tía, nhiều lông mịn.

Sinh học, sinh thái: Sống ven rừng, ven suối, sườn đồi nơi ẩm, nhiều mùn, ở độ cao 400-600 m. Ra hoa tháng 5- 6, ra quả từ tháng 7-10.

Phân bố: Mới ghi nhận ở Nghệ An (Pù Mát: Khe Kèm). Còn có ở Trung Quốc.

(trích: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 4S (2015) 35-38)

 

 

ẢNH

Etlingera yunnanensis - Ảnh của Đỗ Ngọc Đài.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Etlingera yunnanensis - Ảnh của Đỗ Ngọc Đài.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Etlingera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024