Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Etlingera megalocheilos (Griff.) A.D.Poulsen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Etlingera megalocheilos 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Etlingera megalocheilos 1- SHOANG.jpg

 

Etlingera megalocheilos 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Etlingera megalocheilos 2- SHOANG.jpg

 

Etlingera megalocheilos 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Etlingera megalocheilos 3- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Etlingera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024