Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Escalloniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đa hương (Lưỡi nai)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Escalloniaceae Dumort. 1829

Cây thân gỗ hoặc bụi, khác với Crypteroniaceae ở chỗ có khi lá mọc cách, không có lá kèm, hoa có khi lưỡng tính, có 4-5 cánh hoa rời hoặc hợp thành ống ngẵn. Nhị xen kẽ với cánh hoa, đối diện với lá đài, có triền trong nhụy và có nội nhũ lớn ở hạt.

Thế giới có 17 chi, 150 loài, chủ yếu ở bán cầu Nam

Việt Nam có 1chi, 7 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Escallonia
Polyosma

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024