Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Erythroxylaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cô ca
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Erythroxylaceae Kunth 1822

Cây bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5. Đài hình chuông, phía trong của cánh hoa thường có phần phụ dạng thìa lìa. Nhị 10, dính nhau thành ống.

Quả dạng hạch

Thế giới có 4 chi, 200 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu là châu Mỹ

Việt Nam có 1 chi, 5 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Erythroxylum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024