Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Erythrina variegata L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vông nem; Lá vông; hải đồng bì
Tên khác: Erythrina corallodendron L. var. orientalis L.; E. orientalis (L.) Murr.; E. variegata L. var. orientalis (L.) Merr.; E. indica Lam.; E. loureiri G. Don;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Erythrina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024