Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Eriocaulaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dùi trống (Cỏ dùi trống)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Eriocaulaceae Desv. 1828

Cây thảo mọc nơi ẩm. Thân rễ ngắn. Lá thuôn dài mọc sát đất xếp thành hoa thị.

Cụm hoa hình cầu có cán dài. Hoa đơn tính, xếp hỗn hợp trên một đầu hoặc hoa đực ở giữa, hoa cái ở xung quanh, hoa mẫu 2 hoặc 3, 2 vòng bao hoa, nhị nhiều hay gấp 2 vòng bao hoa ngoài.

Thế giới có 13 / 1200, phân bố ở Chủ yếu nhiệt đới và á nhiệt đới, tập trung ở Tân thế giới.

Việt Nam có 1 chi, 30 loài

Phân loại: Họ này tương đối đồng nhất về dạng sống, các chi được phân biệt về cấu trúc hiển vi của hoa. Họ này không có họ hàng gần gũi và đứng độc lập trong Một lá mầm. Nó luôn luôn đặt gần Xyridaceae và Rapateaceae chúng cũng có hoa hình đầu và tất cả có gần với Commelinaceae.

Giá trị kinh tế: Sử dụng làm cảnh như cây Hoa bất tử.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales

CÁC CHI
Eriocaulon

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024