Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Ericales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đỗ quyên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Thạch nam hay bộ Đỗ quyên (danh pháp khoa học: Ericales) là một bộ thực vật hai lá mầm lớn và đa dạng. Trong một số sách giáo khoa về thực vật học gọi là họ đỗ quyên là lấy theo tên của chi đỗ quyên (Rhododendron) thuộc họ Ericaceae, nhưng tại Wikipedia lấy theo tên chi thạch nam (Erica) cũng thuộc họ Ericaceae. Bộ này chứa nhiều loại cây từ cây thân gỗ, cây bụi, dây leo và cây thân thảo. Cùng với các loài thực vật tự dưỡng thì bộ Ericales còn có cả các loài thực vật thiếu diệp lục sống cộng sinh cùng nấm (ví dụ Sarcodes sanguinea) và thực vật ăn thịt (ví dụ chi Sarracenia).

Nhiều loài có 5 cánh hoa, thường mọc cùng nhau.

Nấm rễ là một tính chất đặc biệt, thường gắn liền với bộ Ericales. Thực vậy, sự cộng sinh với nấm ở rễ là rất phổ biến trong các đại diện của bộ này, và thậm chí người ta còn tìm thấy có 3 loại nấm chỉ có thể thấy ở bộ Ericales (gọi là ericoid, arbutoid và monotropoid mycorrhiza). Ngoài ra, vài họ trong bộ này còn đáng chú ý vì khả năng tích lũy nhôm rất cao của chúng (Jansen và những người khác, 2004).

Ericales là một bộ phổ biến rộng khắp. Các khu vực phân bổ của các họ dao động rất lớn - trong khi một số họ chỉ sinh trưởng ở vùng nhiệt đới thì một số họ khác lại tồn tại chủ yếu ở vùng cận bắc cực hay khu vực ôn đới. Toàn bộ bộ này chứa trên 8.000 loài, trong đó riêng họ Thạch nam (Ericaceae) chiếm từ 2.000-4.000 loài (theo các nguồn ước tính khác nhau).
[sửa] Kinh tế

Có lẽ loài cây quan trọng nhất trong bộ này là cây chè (Camellia sinensis) từ họ Chè (Theaceae). Bộ này cũng chứa một số loại cây cho quả ăn được, chẳng hạn cây kivi (Actinidia deliciosa), hồng (chi Diospyros) và một số loài cây ăn quả nhiệt đới khác. Nhiều loài trong bộ này cũng được trồng làm cây cảnh vì có hoa sặc sỡ.
[sửa] Phân loại
Quan hệ phát sinh loài trong bộ Thạch nam

Các họ sau là điển hình trong các phân loại mới nhất:

    * Họ Actinidiaceae (họ kivi, đằng lê)
    * Họ Balsaminaceae (họ bóng nước)
    * Họ Clethraceae
    * Họ Cyrillaceae
    * Họ Diapensiaceae
    * Họ Ebenaceae (họ hồng)
    * Họ Ericaceae (họ thạch nam, đỗ quyên)
    * Họ Fouquieriaceae
    * Họ Lecythidaceae
    * Họ Maesaceae (đơn nem)
    * Họ Marcgraviaceae
    * Họ Mitrastemonaceae
    * Họ Myrsinaceae (họ xay)
    * Họ Pellicieraceae ? (thường gộp trong họ Tetrameristaceae)
    * Họ Pentaphylacaceae
    * Họ Polemoniaceae (họ lá thang, thiên nam tú cầu hay hoa móng rồng)
    * Họ Primulaceae (họ anh thảo)
    * Họ Roridulaceae
    * Họ Sapotaceae (họ hồng xiêm)
    * Họ Sarraceniaceae (họ nắp ấm)
    * Họ Sladeniaceae
    * Họ Styracaceae (họ bồ đề)
    * Họ Symplocaceae (họ dung)
    * Họ Ternstroemiaceae? (thường được gộp trong họ Chè (Theaceae))
    * Họ Tetrameristaceae
    * Họ Theaceae (họ chè)
    * Họ Theophrastaceae

Các họ này tạo thành một nhóm cơ sở của nhóm Cúc (asterid). Trong hệ thống Cronquist cũ thì bộ Ericales là một nhóm nhỏ hơn, được đưa vào trong phân lớp Dileniidae. Nó bao gồm các họ sau:

    * Họ Ericaceae
    * Họ Cyrillaceae
    * Họ Clethraceae
    * Họ Grubbiaceae
    * Họ Empetraceae
    * Họ Epacridaceae
    * Họ Pyrolaceae
    * Họ Monotropaceae

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Actinidiaceae
Clethraceae
Epacridaceae
Ericaceae
Polemoniaceae
Pyrolaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024