Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ericaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đỗ quyên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ericaceae Juss. 1789

Cây mọc ở núi cao. Lá đơn, nguyên, mọc gần như vòng, dày, mép thường cong xuống dưới, không lá kèm.

Cụm hoa dạng ngù hay tán. Hoa lớn, đều, lưỡng tính, mẫu 5, các cánh hoa hợp dạng chuông loe; bao phấn có 2 sừng hình sợi ở lưng, mở lỗ ở đỉnh.

Quả nang có vỏ hoá gỗ đầy thường hơi cong lại, có vòi tồn tại ở đỉnh, có đài ở gốc, mở theo 5 mảnh dọc theo quả. Hạt bé có cánh.

Thế giới có 80 chi, 2500 loài, phân bố ở Toàn cầu tập trung ở Niu Ghi Nê và Nam Phi

Việt Nam có 11 chi 75 loài

Phân loại: Có 5 phân họ: Rhododendroideae, Wittsteinioideae, Ericoideae, Monotropoideae, Vaccinioideae

Giá trị kinh tế: Nguồn cây cảnh quan trọng (Rhododendron), cây làm thuốc hay ăn quả (Vaccinium).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024